Olimpiadi di Scienze

 a.s. 2016-17

385 – 25-02-2017 – “Olimpiadi di Scienze - fase di istituto” – 1 MB

369 – 18-02-2017 – “Olimpiadi di Scienze” – 975 KB

 a.s. 2015-16

425 – 07-03-2016 – “Olimpiadi di Scienze” – 1 MB

415 – 02-03-2016 – “Olimpiadi di Scienze” – 188 KB

 a.s. 2014-15

410 – 16-03-2015 – “Olimpiadi di Scienze – risultati fase di Istituto” – 104 KB

a.s. 2013-14

437 – 17-03-2014 – “Olimpiadi di Scienze – risultati fase di Istituto” – 142 KB

422 – 07-03-2014 – “Gara d’Istituto Olimpiadi di Scienze” – 164 KB